Giới thiệu chi tiết

Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng

Lập dự án đầu tư xây dựng;
Thiết kế, thẩm tra thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình;
Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án;
Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình;
Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
Khảo sát xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng và khảo sát đánh giá tình trạng và khả năng chịu lực của kết cấu công trình sau hỏa hoạn;
Xác định nguyên nhân hư hỏng và thiết kế sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật công trình xây dựng;
Kiểm định cầu trên đường ô tô, gối cầu, gối đỡ giàn không gian, gối cao su, goăng cao su và các hệ thống thủy lực;
Lập hệ thống mốc lưới, lưới trăc địa phục vụ thiết kế, thi công, khai thác công trình;
Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:2000 và 1:500;
Tư vấn, tiếp nhận, chuyển giao hệ thống thiết bị, công nghệ mới;
Nhận thầu và thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình, thi công ứng lực trước, kéo vật nặng lên cao;
Thiết kế và thi công bảo tồn, trùng tu công trình kiến trúc cổ và di tích.

Các file đính kèm